Kædestrammer Se fuld størrelse

Kædestrammer

Type KS Skralde m/sikring mod uddrejning Fremstillet i.h.t. EN 12195-3 Er underkastet reglerne om eftersyn At 2.02 10,2 3.0.4 & 2.02.4